MenterArchitectuur & Tuinenroute

Het project MenterArchitectuur & Tuinenroute in ontwikkeling 2008-2010.

Onderdeel van de projectgroep MenterAroute.nl onder auspiciƫn van de Stichting Menterheem. (beheerder Heemtuin)

Sponsor: Stichting Woningbouw Menterwolde, onderdeel van de wooncorporatie S.G.B.A .nl te Zuidbroek.
Door de sponsor is een aanmerkelijk bedrag beschikbaar gesteld om de onkosten te dekken.

De MenterArchitectuur & Tuinenroute is een cadeau voor de inwoners van Menterwolde vanwege het recente jubileum van de Stichting Woningbouw Menterwolde.
Projectcoordinator: de heer Leo Muller Noordbroek.
telefoon nummer: 0598-452375 e-mail: ladje@hetnet.nl.

Uitvoering geschiedt i.s.m. vrijwillige medewerkers per dorp. De uitgangspunten van het project MenterArchitectuur & Tuinen route zijn

  1. de eerder door de SGBA ontwikkelde Bomen & Boerderijenroute Meeden.
  2. de sites van de MenterAroute.nl huizen hebben historie (onderstaand) en kerken in Menterwolde (link via home).

1 en 2 worden volledig herzien, herschreven en uitgebreid. Het beoogde resultaat is een architectuur en tuinen beschrijving voor Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden. Dit in de vorm van recreatieve en tegelijk informatieve wandel en fietsroutes. Per plaats komen vouwbladen, die tot een geheel te bundelen zijn. De nieuwe beschrijvingen komen successievelijk op de website MenterAroute.nl. Bij de beschrijving gaat het om zowel monumentale als kleinschalige architectuur en ook om ornamenten. Bij de tuinen gaat het om tuinstijlen of restanten daarvan en om bijzondere bomen en planten.

Uw tips zijn bijzonder welkom bij telefoon nummer: 0598-452375 e-mail: ladje@hetnet.nl.